“Sarkad kulturális múltja és jövője”

Projekt címe:
“Sarkad kulturális múltja és jövője”

Projekt azonosítószám:
TOP-7.1.1-16-H-ESZA2019-00518

Támogatás intenzitása:
100%

A pályázat részeként egyesületünk helyi civil szervezetekkel együttműködve 8 rendezvényt kíván megvalósítani. Egyesületünk alapszabályával, és a helyi közösségi fejlesztési stratégiával összhangban ápolja a településünk hagyományait, erősíti a lakosság szeretetét a szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez.

Célunk továbbá a helyi, aktív generációk identitásának erősítése, ami jelentősen kapcsolódik Sarkad város civil szervezetei, Sarkad Város Önkormányzata, illetve a helyi gazdasági szereplők által létrehozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához.

A Felhívás célja alapján olyan kulturális rendezvények, előadó és/vagy képzőművészeti műhelyek megvalósítását tervezzük, melyek eredményei bemutatásra kerülhetnek a kulcsprojektek rendezvény helyszíneinek valamelyikén. Célunk a helyi művészek és előadók műhelymunkákon való részvételeinek, alkotóműhelyeken való részvételének támogatása. A művészek minden esetben támogatott rendezvényen mutathatják be a fejlődésüket és lehetőséget biztosítunk a helyben fellelhető nemzetiségek kultúrájának bemutatására, a kultúra ápolására.

A HACS területén működő kulturális civil szervezetek és művészek jelentős erőfeszítéseket tesznek az állapotok javításának céljából. A helyi kulturális szervezetek és művészek tevékenységének támogatásával javulni fog a kulturális programok kínálata a városban így lehetővé válik a szabadidő minőségi eltöltése, új ismeretek megszerzése. Ily módon a specifikus cél támogatja népességmegtartó képesség növelését, a városiasodás fejlődését, az élhető település kiteljesedését, valamint a kistérségi központi szerepkör növelését.”

Egyesületünk úgy építette fel a tervezett programokat, hogy a stratégia céljainak az elérését segítsük, ezáltal megvalósítva a szervezetünk céljait is, biztosítva a közös jövőképünk építését, fenntartását.

Programsorozatunkkal segíteni kívánjuk a sarkadi generációkat a felelősségteljes gondolkodásmód kialakításában, szellemi látókörük szélesítésében, az egészséges, rendezett, környezettudatos életmód kialakításában, a szociális készségek és képességek fejlesztésében, a szabadidő értékes eltöltésében. Ezeknek az alapértékeknek a fejlesztése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az aktív generációk megtalálják a helyüket Sarkadon és eligazodjanak a XXI. század kihívásai között.

A projekt célja a pályázati felhívás alapján: “A kulturális tevékenységek művelése és az egyéni sikerek bemutatása által megvalósul a társasági kötelékek erősítése. A rendezvények és események számának és volumenének növelése erősíti szerepüket a társadalomban és a térség lakosságmegtartó képességét. A művészeti, kulturális készségfejlesztő tanfolyamok megtartása mellett lehetővé teszi a sikeresebb alkotást, lehetővé teszi a különböző művészeti ágak és művészek megismerését és esetleges tehetségek felszínre kerülését.”

Ezen célok elérése érdekében 8 db tematikus rendezvényt szeretnénk megvalósítani. A programok a lakosság széles körét célozzák, segítik a helyi kulturális örökségünk gyűjtését, megóvását, valamint új értékek teremtését. Számos szociális probléma megoldását is elősegítheti vagy akár kialakulásukat gátolhatja meg, ha megelőzzük a közösségektől való elszakadást, atomizálódást, illetve teret biztosítunk a helyi szociális védőhálóként szolgáló kisközösségek működésének, erőteljesebben bekapcsoljuk a családsegítőket és a közösségi szociális munkát a problémák kezelésébe, illetve figyelmet fordítunk a civilek és lakók közvetlen elérésére.

A projekt megvalósításával a Helyi Akciócsoport a Sarkad Város közigazgatási területén élő lakosság minden korosztálya részére tervezünk aktivitásokat olyan városi nagyságrendű rendezvényeken keresztül, ahol együtt van több generáció. Olyan társadalmi programok kerültek kidolgozásra, amelyek lehetővé teszik a leszakadó rétegek integrációját.

A projekt elsősorban a fiatal felnőtteket célozza meg. A korosztály elérésének a célja a közösségek felépítése, megtartása, a szellemi és kulturális örökségünk megőrzése. A fiatalok számára a műveltség fejlesztő programokat és a zenei, kulturális programokat tervezünk megvalósítani, a helyi értékek megőrzése, a lokálpatriotizmus fejlesztése érdekében.

A projektnek köszönhetően az itt élőkben fokozható, javítható a szociális érzékenység, igényteremtés a kulturális örökségünk gyűjtésére, megóvására és teremtésére. Kiemelt területként kezeljük a hangszeres, élőzenei programokat és a általános műveltség fejlesztését.

Programok megnevezése:

„ Te mit művelsz?”

Műveltségi vetélkedő

Korszakok és stílusok I.

Korszakok és stílusok II.

„ Zenés advent”

Ismerd meg önmagad! Az érzelmi intelligencia fejlesztése

Városi Farsang

Városunk nevezetességei az itt élők szemével

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019. szeptember 1.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020. március 31.

 

 

 

   

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Rendezvényeink képekben:

Megszakítás