„Sport és táplálkozás”

Projekt címe:
“Sport és táplálkozás”

Projekt azonosítója:
TOP-7.1.1-16-H-087-4 TOP-7.1.1-16-ESZA-2019-00347

Támogatás intenzitása:
100%

A vezetőség és a tagságunk folyamatosan figyelik a célok elérését segítő pályázati és egyéb forrásokat. Jelen felhívás biztosította keret illeszkedik szervezetünk céljaihoz, ezért döntöttünk a pályázati dokumentáció elkészítése mellett.

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség (HACS) által kidolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia célkitűzéseinek megvalósulását szolgáló programokat, rendezvényeket, rendezvénysorozatokat kínálunk városunk lakosai számára.

A HACS területén működő civil szervezetek jelentős erőfeszítéseket tesznek az állapotok javításának céljából. A civil szervezetek szabadidős és sporttevékenységének támogatásával növekedni fog tevékenységük volumene. A civil szervezetek jelentős szerepet játszanak a szabadidő szervezésében, sporttevékenységek ellátásában. A sportolási lehetőségek bővítése, sportrendezvények szervezése, a részvétel serkentésével javítja a lakosság egészségi állapotát, csökkenti a szegregációt, erősíti a társadalmi kötelékeket. Ily módon a specifikus cél támogatja a népességmegtartó képesség növelését, a városiasodás fejlődését, az élhető település kiteljesedését, valamint a kistérségi központi szerepkör növelését.”

Szervezetünk célja, hogy a HKFS és a pályázati felhívás céljaival összhangban építse fel tervezett programjait. A 20 rendezvény fő célja az egészséges táplálkozási lehetőségek bemutatása, ösztönzése, a káros szokások visszaszorítása, megszűntetése. A jövőt a gyermekek építik, számukra kiemelten fontos, hogy az aktív életmódot választók számára biztosított legyen a fizikai teherbírás fenntartásához az optimális tápanyag bevitel. Szakember közreműködésével, előadásokkal, közös ételkészítésekkel, kóstolókkal kívánjuk elérni a szülőket és a tanárokat a gyermekek számára az otthoni egészséges táplálkozás biztosítása érdekében.

Szervezetünk úgy építette fel a tervezett programokat, hogy a Stratégia céljainak az elérését segítsük, ezáltal megvalósítva a szervezetünk céljait is, biztosítva a közös jövőképünk építését, fenntartását.

A lakosság nagyon széles köre nem megfelelő módon táplálkozik, nagyobb arányban magasabb a szükségesnél a bevitel, kisebb arányban alacsonyabb és meghatározó a kifejezetten káros élelmiszerek fogyasztása. Az aktív sportolással kifejezetten fontos az optimális tápanyagbevitel biztosítása. Célunk a helyi lakosság egészséges táplálkozásának a fejlesztése, a szülőkön és a tanárokon keresztül a gyermekek egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásának a biztosítása.

A projekt keretében 10 tematikus rendezvény kidolgozását tervezzük, amelyeket két külön helyszínen, más- más személyeknek tervezünk megtartani, összesen 20 alkalom. Az iskolákban kötelező a mindennapos testnevelés, a rendszeres sportolás, azonban a gyerekek táplálkozása sok esetben nem megfelelő. Fontosnak tartjuk a tanárok és a szülők felkészítését, tájékoztatását az egészséges táplálkozással kapcsolatban a sportoló gyermekek érdekében.

Programok megnevezése:

A sporttáplálkozás rövid története

A folyadék és ásványi anyag pótlás a sportban / hasznos folyadékok/

A folyadék és ásványi anyag pótlás a sportban /káros folyadékok/

Táplálkozás a versenysportban, szabadidősportban

Sportolók szénhidrátszükséglete

Sportolók zsírszükséglete

A sportolók fehérjeszükséglete

A sportolók vitamin és ásványi anyag szükséglete

Táplálék kiegészítők és teljesítményfokozók

Sportolással kapcsolatos táplálkozás dinamikája, sportolók étkezése

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019. június 1.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2019. június 30.

Megszakítás